Inspirit - Inpeoples laganda

 

På Inpeople finns en laganda som vi kallar Inspirit. Kort kan man säga att det representerar allt vi på Inpeople står för. Den innebär att vi jobbar som ett lag, med rättigheter och skyldigheter, att hjälpa kunder och varandra med det vi kan.

Vi har en positiv och rak kommunikation, ställer krav på varandra att alltid göra vårt bästa och att vi inte glömmer att ha roligt när vi arbetar. Hos oss är det viktigt att vi ger varandra energi och uppmuntrar varandra i det vi gör. Vi skall givetvis följa tillämpliga lagar och behandla andra hänsynsfullt och med respekt. Vi skall, om möjligt, alltid välja miljövänliga alternativ. Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning samt andra föreskrifter och standarder inom området.

Vi inom Inpeople diskriminerar självklart inte någon på grund av socialt eller etniskt ursprung, civilstånd, handikapp, kön, nationalitet, ålder, religion, sexuell läggning, facklig tillhörighet eller politiskt ståndpunkt.

Information från oss på Inpeople ska vara korrekt. Det skall vara fakta och hålla hög etisk kvalitet. Självklart avslöjar inte någon på Inpeople konfidentiell information eller missbrukar immateriella och övriga rättigheter.

Inpeople medverkar alltid till en arbetsplats som är fri från diskriminering, mobbing och trakasserier. Vi jobbar professionellt på rätt sätt och gör rätt saker.

Vi skall alltid kunna rekommendera våra vänner att arbeta hos oss. Vi särskiljer oss i vår bransch med att vi alltid rekommenderar den bästa lösningen för kunden, inte den bästa för oss. Hos oss är inte att tjäna pengar ett självändamål. Vår lönsamhet är en konsekvens av att vi ger våra kunder nytta som de vill köpa. Framför allt. En överenskommelse med Inpeople är alltid en överenskommelse. Som vi alltid håller.