Jag har en fråga!

 

Annonser och ansökan


Hur gör jag för att söka jobb hos Inpeople?

Vi arbetar främst utifrån annonserade tjänster, vilket innebär att urvalet görs bland de som aktivt sökt en tjänst. Du har också möjlighet att registrera dina uppgifter i vår databas för att finnas sökbar för oss, då är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar dina uppgifter om dessa förändras. Men störst chans till ett jobb har du om du aktivt söker våra annonser!  

 

Vem kontaktar jag om jag har frågor gällande en annons?

I varje annons hittar du kontaktuppgifter till den som är ansvarig för tjänsten hos oss. Vid allmänna frågor är du även välkommen att kontakta oss på info@inpeople.se (Växjö) / info.kristianstad@inpeople.se (Kristianstad) eller våra växelnummer 0470-740080 (Växjö) / 044-249090 (Kristianstad)

 

När får jag svar på min ansökan?

Det är svårt att ge ett svar som gäller alla våra processer, då vissa processer avslutas snabbare än andra. Men vare sig du gått vidare i en process eller inte så får du alltid återkoppling från oss.

 

Hur vet jag att ni tagit emot min ansökan?

När vi mottagit din ansökan skickas ett mail ut till din registrerade mailadress. Genom denna mailadress får du också vidare information i processen.

 

Vad menar ni när ni skriver att det krävs ”annan huvudsaklig sysselsättning” i en annons?

I våra kollektivavtal är det bestämt att arbete på timmar/extra endast får utföras av konsulter med annan huvudsaklig sysselsättning. Detta begrepp innebär att du har en annan huvudsaklig inkomstkälla, såsom CSN-berättigade studier eller annat arbete på minst 50 %. Om du har frågor gällande om din egen sysselsättning räknas in i detta begrepp är du välkommen att kontakta oss.

 

Jag har tidigare sökt en tjänst hos er, behöver jag söka igen om det finns fler tjänster jag är intresserad av?

Vi baserar vårt urval för en tjänst utifrån de ansökningar vi fått in till den specifika annonsen, så för att vara säker på att du ska finnas med i urvalet för alla tjänster du är intresserad av så behöver du söka igen.

 

Vad menas med en proaktiv annons?

Flera av våra kunder hör ofta av sig och flaggar upp för ett eventuellt behov av personal. Utifrån det försöker vi alltid ligga steget före och vill gärna fånga upp och träffa dig som kandidat i ett proaktivt syfte. När våra kunder väl bestämt sig går det ofta fort och vi ser då fördelen i att redan ha träffat dig. Därför lägger vi ibland ut proaktiva annonser inom vissa områden.

 

Kan jag skicka in min ansökan på något annat sätt än via hemsidan?

Med hänvisning till GDPR behöver vi alltid ett skriftligt samtycke för att få lagra dina uppgifter i vår databas, detta kan du endast lämna genom att skicka in din ansökan via vår hemsida. Vi tar inte emot ansökningar per post eller mail av just denna anledning.

 

Anställning och villkor


Hur fungerar lönesättningen hos er?

Vi har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän och samtliga LO-förbund för arbetare. Lönesättning sker i enlighet med dessa avtal. Lönesättningen för tjänstemän är individuell. För arbetare sätts lönen utifrån GFL (genomsnittligt förtjänstläge) där lönen är lika för alla i jämförbar grupp på uppdraget.

 

Om jag blir anställd av er, skickas jag runt till flera olika företag då? 

Alla våra anställda är ambulerande vilket innebär att man kan arbeta på flertalet arbetsställen. Men det allra vanligaste är att du har ett uppdrag hos en och samma kund.